animace animace animace animace animace animace

Bezpečnost práce

Nabízíme zajištění služeb v oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

viz požadavek ZP č.262/2006 Sb., viz hlava pátá § 101 až § 108 odborně způsobilou osobou v prevenci rizik.

Navrhneme optimální řešení, zavedeme systém řízení BOZP, vypracujeme požadovanou dokumentaci BOZP  ( viz níže uvedené příklady požadované dokumentace)

Prováděním kontrol a prověrek BOZP ve stanovených termínech v organizaci vyhotovíme zprávy a navrhneme  opatření k odstraňování případných zjištěných nedostatků.

Příklady požadované dokumentace:

 • Školení zaměstnanců vstupní
 • Školení periodické včetně osnovy školení prováděno
 • Rizika v BOZP, soupis, seznámení s riziky
 • Směrnice pro řízení BOZP v organizaci
 • Směrnice pro výdej OOPP ochranných pracovních pomůcek
 • Místní bezpečnostní předpis pro el.stroje, ruční nářadí  a el.spotřebiče
 • Roční prověrky – prohlídky provozovny
 • Provozní řády (skladu, dílny, kuchyně atd.)
 • Dopravní řád v organizaci (je-li to uzavřený areál a dochází zde k popojíždění vozidel)
 • Směrnice pracovní úrazy - kniha úrazů - záznam o úrazu, opatření proti opakování úrazů
 • Jmenování zodpovědných osob za provoz plynovodu (obsluha kotlů), el.zařízení, úklid a čištění v zimním období
 • Kategorizace prací
 • Další dokladovosti které můžou vyplynout z prohlídky provozovny

 

Kontakt:

Ilona Röderová – technik BOZP

Radek Mátl  - revizní technik elektro

mobil  603 164 527

mobil  603 829 078

e-mail: i.roderova@volny.

Poptávka elektrospotřebičů

Radek Mátl- Energo

Velký Beranov 162,
588 21 Velký Beranov

Tel./fax: 567 218 089
Mobil: 603 829 078, 602 760 558

www.energo-ji.cz
radek.matl@volny.cz

Návštěvnost stránek

107551
energo, jihlava